Bij Driestroomhuis “De Bosk” bieden we bewoning, behandeling en begeleiding voor kinderen en jongeren bij wie het leven niet vanzelf gaat. Omdat de maatschappij best ingewikkeld is of omdat er problemen thuis zijn. Soms gebeuren er dingen die niet te begrijpen zijn. Het kan moeilijk gaan op school, met werk of wonen. Het is ook vaak lastig om zelfstandig zaken op te pakken. Bij Driestroomhuis de Bosk kan je wonen. Dit kan in ons gezinshuis, bij beschermd wonen of bij begeleid wonen.

Meer over alles wat wij voor u kunnen betekenen


 • Wonen

  Ons wordt regelmatig de vraag gesteld ‘wat als onze kinderen 18 jaar worden'?

  Lees verder

Zoekt een: Pedagogisch medewerker (oproep)   Waar ga je werken? Driezorg Daniël is een kleinschalige organisatie en bied professionele en multidisciplinaire kindzorg aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met een lichamelijke beperking, een verstandelijke beperking en/of gedragsstoornis. Tevens organiseren we logeerweekenden waarbij kinderen een heel weekend lang mogen genieten […]

is op zoek naar een: Pedagogisch hulpverlener m/v   Waar ga je werken? Driezorg Daniël is een kleinschalige organisatie en bied professionele en multidisciplinaire kindzorg aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met een lichamelijke beperking, een verstandelijke beperking en/of gedragsstoornis. Tevens organiseren we logeerweekenden waarbij kinderen een heel weekend […] 1. 1
  Wat is het verschil tussen Driestroomhuis de Bosk en Driezorg Daniël?

  Driestroomhuis de Bosk is een gezinshuis met beschermd wonen. Hier wonen jongeren vanaf 10 jaar tot 23 jaar. Jongeren wonen en leven hier. Als het mogelijk is gaan deze jongeren een weekend per maand naar huis en zijn zij vier keer, verdeeld over het jaar, een weekje bij hun ouders.

  Driezorg Daniël levert dagzorg en dagbesteding op maat. Jongeren zijn hier een aantal uren, een dagdeel of een dag. Een weekend per maand kan je komen logeren.

 2. 2
  Wat is het verschil tussen Driezorg Daniël en een zorgboerderij?

  Een zorgboerderij is een agrarisch bedrijf waar mensen met een zorg- of hulpvraag een waardevolle dagbesteding kunnen vinden. De nadruk bij de zorgboer ligt op de dagbesteding rondom de boerderij. Bij Driezorg Daniël gaan we verder dan het bieden van een dagbesteding. Naast de zinvolle dagbesteding en begeleiding in kleine groepjes, bieden we 1 op 1 begeleiding, medische begeleiding en de mogelijkheid tot het volgen van therapieën. Denk hierbij aan gedragstherapie of logopedie. 

  Samen met onze gedragswetenschapper stellen we voor iedereen een behandelplan op, waarbij we werken aan individuele leerdoelen.

 3. 3
  Is er nog plaats?

  Bel of mail ons en vraag naar de mogelijkheden:

  Voor Driestroomhuis de Bosk en Beschermd Wonen:
  06 – 12 99 36 43

  Voor Driezorg Daniël:
  Yfonne de Graaf 06 – 40 34 54 33
  Damaris de Jong 06 – 27 07 13 68

 4. 4
  Mag ik mijn huisdier meenemen?

  Bij Driestoomhuis de Bosk en Beschermd Wonen kunnen geen huisdieren worden mee genomen.

  Bij Driezorg Daniel kunnen, alleen in overleg, nog een beperkt aantal dieren wonen.

 5. 5
  Wat zijn de kosten van Driezorg Daniel en Driestroomhuis de Bosk?

  De geïndiceerde zorg wordt betaald middels Zorg in Natura (Jeugdwet of WMO). Hiervoor zijn raamovereenkomsten afgesloten met diverse partijen.

 6. 6
  Heeft u nog verdere vragen voor Driestroomhuis de Bosk of Driezorg Daniël?

  Wij denken graag met u mee bij het vinden van de best passende oplossing. Neem contact met ons op voor vrijblijvende informatie en/of een rondleiding.