Bij Driestroomhuis “De Bosk” bieden we bewoning, behandeling en begeleiding voor kinderen en jongeren bij wie het leven niet vanzelf gaat. Omdat de maatschappij best ingewikkeld is of omdat er problemen thuis zijn. Soms gebeuren er dingen die niet te begrijpen zijn. Het kan moeilijk gaan op school, met werk of wonen. Het is ook vaak lastig om zelfstandig zaken op te pakken. Bij Driestroomhuis de Bosk kun je wonen. Dit kan in ons gezinshuis, bij Intensieve Woonbegeleiding of bij Trainingshuis Wonen.

Meer over alles wat wij voor u kunnen betekenen


 • Wonen

  Ons wordt regelmatig de vraag gesteld ‘wat als onze kinderen 18 jaar worden'?

  Lees verder

Prachtig lenteweer, gedreven cliënten en medewerkers en veel bezoekers tijdens de open dag bij Driestroomhuis ‘de Bosk’ te Harkema vorige week. Het waren dé ingrediënten voor een succesvolle en geslaagde dag! Driestroomhuis de Bosk is een kleine organisatie die zorg biedt aan kinderen en jongeren met een verstandelijke- en/of lichamelijke beperking of moeilijk verstaanbaar gedrag. […] 1. 1
  Wat is het verschil tussen Driestroomhuis de Bosk en Driezorg Daniël?

  Driestroomhuis de Bosk is een gezinshuis met beschermd wonen. Hier wonen jongeren vanaf 10 jaar tot 23 jaar. Jongeren wonen en leven hier. Als het mogelijk is gaan deze jongeren een weekend per maand naar huis en zijn zij vier keer, verdeeld over het jaar, een weekje bij hun ouders.

  Driezorg Daniël levert dagzorg en dagbesteding op maat. Jongeren zijn hier een aantal uren, een dagdeel of een dag. Een weekend per maand kan je komen logeren.

 2. 2
  Wat is het verschil tussen Driezorg Daniël en een zorgboerderij?

  Een zorgboerderij is een agrarisch bedrijf waar mensen met een zorg- of hulpvraag een waardevolle dagbesteding kunnen vinden. De nadruk bij de zorgboer ligt op de dagbesteding rondom de boerderij. Bij Driezorg Daniël gaan we verder dan het bieden van een dagbesteding. Naast de zinvolle dagbesteding en begeleiding in kleine groepjes, bieden we 1 op 1 begeleiding, medische begeleiding en de mogelijkheid tot het volgen van therapieën. Denk hierbij aan gedragstherapie of logopedie. 

  Samen met onze gedragswetenschapper stellen we voor iedereen een behandelplan op, waarbij we werken aan individuele leerdoelen.

 3. 3
  Is er nog plaats?

  Bel of mail ons en vraag naar de mogelijkheden. Onze gegevens vindt u op onze contactpagina.

   

 4. 4
  Mag ik mijn huisdier meenemen?

  Bij Driestoomhuis de Bosk en Begeleid Wonen kunnen geen huisdieren worden mee genomen.

  Bij Driezorg Daniel kunnen, alleen in overleg, nog een beperkt aantal dieren wonen.

 5. 5
  Wat zijn de kosten van Driezorg Daniel en Driestroomhuis de Bosk?

  De geïndiceerde zorg wordt betaald middels Zorg in Natura (Jeugdwet of WMO). Hiervoor zijn raamovereenkomsten afgesloten met diverse partijen.

 6. 6
  Heeft u nog verdere vragen voor Driestroomhuis de Bosk of Driezorg Daniël?

  Wij denken graag met u mee bij het vinden van de best passende oplossing. Neem contact met ons op voor vrijblijvende informatie en/of een rondleiding.