Driestroomhuis De Bosk

In Nederland bestaan verschillende vormen van jeugdhulpverlening. Hierbij valt te denken aan ambulante hulpverlening waarbij het kind en het gezin hulp en ondersteuning aan huis krijgen. Soms is het geven van ambulante hulp helaas niet altijd voldoende om het kind goed te kunnen helpen. Wanneer het in de thuissituatie dusdanig mis dreigt te gaan en de veiligheid van het kind in bedwang komt kan een kind worden geplaatst op een crisisgroep voor een periode van 6-12 weken. Wanneer een kind voor een langere periode niet meer thuis kan wonen kan ook een plaatsing in een gezinshuis worden ingezet.

Driestroomhuis De Bosk is zo’n gezinshuis. In ons gezinshuis wonen gemiddeld zes kinderen en/of jongeren samen met gezinsouders Henk en Jeannette de Graaf. Henk en Jeannette zijn al meer dan 20 jaar werkzaam binnen de jeugdhulpverlening en hebben ruime ervaring in het begeleiden en behandelen van kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen.

Driestroomhuis De Bosk biedt een veilige, warme en gezellige woonomgeving waar kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking of gedragsstoornissen zich op hun eigen manier en in eigen tempo kunnen ontwikkelen.

De voordelen van het wonen in een gezinshuis is dat de kinderen en de jongeren die hier wonen opgroeien in een kleinschalige setting en dat er professionele aandacht voor het kind of de jongere is. Bij ons staat saamhorigheid, geborgenheid, warmte en het bieden van structuur centraal. Het belangrijkste is dat het kind zich veilig en vertrouwd voelt in ons gezinshuis.