Indicatie en opname bij Driestroomhuis De Bosk

Indicatie

Als het wonen thuis niet meer mogelijk is door bijvoorbeeld sociale, emotionele en of gedragsproblemen of een instabiele thuissituatie, bieden wij een plek waar jongeren kunnen opgroeien en zichzelf kunnen ontwikkelen binnen de structuur van ons gezinshuis. Driestroomhuis De Bosk biedt plaats aan jongeren in de leeftijd van 11 tot en met 23 jaar.

Wij richten ons op jongeren met een LVG-2 en LVG-3 indicatie. Een geldige zorgverwijzing op basis van de Jeugd-AWBZ Intramuraal, uitgeschreven door de gemeente van waaruit het gezag van jongere plaatsvindt, is een minimale vereiste. Stichting Driestroom heeft met veel gemeenten in Nederland een raamovereenkomst afgesloten waardoor Driestroomhuis De Bosk jongeren kan opnemen vanuit heel Nederland. Neem contact op met uw Wijkteam (jeugd) om te zien of de zorg geleverd kan worden. Als uw gemeente geen raamovereenkomst heeft met stichting Driestroom moet er eerst een raamovereenkomst opgesteld worden. Stichting Driestroom zal zich inspannen om een raamovereenkomst op te stellen met de betreffende gemeente.

Opname

We starten met een kennismaking waarin we een zo duidelijk mogelijk beeld zullen schetsen van het verblijf binnen het gezinshuis. Als de kennismaking aan beide kanten goed is verlopen hebben we een formeel startgesprek waarin we de problematiek en hulpvraag van de jongere zo uitgebreid mogelijk in kaart zullen brengen. Na een observatieperiode stellen we samen met de behandelcoördinator een behandelplan op met daarin de concrete leerdoelen waar we aan gaan werken.

De voortgang van de leerdoelen worden regelmatig besproken door gezinshuisouders en de jongere. Eén keer per jaar bespreken we het behandelplan met de jongere, ouders/wettelijke vertegenwoordiger en de plaatsende instantie.