Wat mag jij/u van ons verwachten?

Jongeren

 • Veiligheid en geborgenheid
 • Een eigen slaapkamer met privacy
 • Persoonlijke aandacht en zorg
 • Structuur door duidelijke huisregels
 • Duidelijke afspraken die wederzijds worden nagekomen
 • Respect voor elkaars mening
 • Ontspanningsactiviteiten
 • …vooral veel gezelligheid en plezier!

Ouders en/of instanties

 • Continuïteit en stabiliteit
 • Een samenwerkingsverband met duidelijke en heldere afspraken
 • Open communicatie
 • Waarborging van veiligheid voor het kind
 • Verantwoordelijkheid voor het kind
 • Zorg en begeleiding van het kind in een gezond en veilig leefklimaat
 • Dat wij werken volgens de kwaliteitseisen van stichting de Driestroom