Visie Driestroomhuis De Bosk

Wat is de visie van Driestroomhuis De Bosk?

Kinderen/jongeren horen op te groeien in een veilige omgeving, ongeacht hun achtergrond of beperking. Een belangrijke pijler voor de hedendaagse maatschappij is het gezin. Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Het is een plek waar kinderen veilig moeten kunnen opgroeien.

Belangrijke onderdelen in het gezin zijn saamhorigheid, geborgenheid en structuur. Ieder kind heeft recht om in een dergelijke omgeving op te groeien, zich te kunnen ontplooien en daarmee als volwassene de maatschappij in te kunnen gaan. Ongeacht zijn of haar beperking. Het motto van ons gezinshuis is dan ook “Onderweg van verblijf naar zelfstandigheid”. Bekijk de film hiernaast voor een indruk van een Driestroomhuis.

 Promofilm Driestroomhuis