Werkwijze Driestroomhuis De Bosk

Startgesprek

Als je besloten hebt hier te willen wonen, beginnen we met een startgesprek. Tijdens dit gesprek maakt de jongere kennis met de betrokkenen en worden er praktische en pedagogisch afspraken gemaakt.

Opstellen behandelplan

Na kennismaking wordt de hulpvraag van de jongere en wettelijke vertegenwoordiger helder in kaart gebracht. Binnen zes weken observatie, stellen wij een behandelplan plan op, waarin de concrete leerdoelen worden geformuleerd.

Leerdoelen

Tijdens de behandelplan bespreking (die minimaal 1 x per jaar plaatsvindt) nemen we de leerdoelen met de jongere, de eventueel plaatsende instantie en ouders door. De jongere wordt vervolgens op competentiegerichte wijze ondersteund om aan zijn leerdoelen te kunnen werken.

ISO gecertificeerd

De leerdoelen worden door de gezinshuisouders en de jongere regelmatig besproken. We werken vanuit het kwaliteitssysteem van de Driestroom en zijn via deze organisatie ook ISO gecertificeerd. We worden in ons werk ondersteund door een orthopedagoog/psycholoog.