Driestroomhuis De Bosk

Bij Driestroomhuis “De Bosk” bieden we bewoning, behandeling en begeleiding voor kinderen en jongeren bij wie het leven niet vanzelf gaat. Omdat de maatschappij best ingewikkeld is of omdat er problemen thuis zijn. Soms gebeuren er dingen die niet te begrijpen zijn. Het kan moeilijk gaan op school, met werk of wonen. Het is ook vaak lastig om zelfstandig zaken op te pakken. Bij Driestroomhuis de Bosk kan je wonen. Dit kan in ons gezinshuis, bij Intensieve Woonbegeleiding  of bij Trainingshuis Wonen

Driezorg Daniël

Driezorg Daniël bied  zogenaamde dagzorg. Hier kan je dus niet wonen maar kan je een dagbesteding vinden of een beschermde werkomgeving. Ook verzorg Driezorg Daniël logeer weekenden voor kinderen met een meervoudige beperking.

Gezinscoach

Driestroomhuis de Bosk is zich er gedegen van bewust dat het binnen een gezin niet alleen gaat om de jeugdige alleen. Daarom kan je via Driestroomhuis de Bosk een gezinscoach of een andere vorm van individuele begeleiding betrekken. Wij gaan niet voor de individu maar werken graag met de hele keten binnen het gezin.

Locaties

Op onze locaties: Driestroomhuis “De Bosk”,Driezorg Daniël” en “Trainingshuis Wonen Drogeham” werken hooggekwalificeerde en ervaren medewerkers. In samenspraak met ouders en vertegenwoordigers begeleiden, ondersteunen en zorgen wij voor de cliënt. Ook als de cliënt dagbesteding, specialistische zorg of specialistische begeleiding nodig heeft, voorziet “Driestroomhuis De Bosk” daarin. Wij hebben een zeer breed aanbod van specialisten. Dit betekent dat we op vrijwel elke hulpvraag, hoe complex ook, een antwoord kunnen vinden. Driestroomhuis De Bosk heeft onder andere gedragswetenschappers, psychologen, gezinsbegeleiders, SoVa training, activiteiten begeleiding en begeleiding dagbesteding in huis.

Ieder mens heeft er recht op om zich te ontwikkelen in een veilige omgeving. Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom vinden we het belangrijk dat de zorg plaatsvind in een veilige, gestructureerde en warme omgeving waarin iedereen mag mee doen, ondanks en dankzij zijn of haar beperking!

Het is onze intentie, uitgangspunt en passie om onze cliënten de best mogelijke zorg en ondersteuning te bieden!