Dagbesteding Driezorg Daniël

Driezorg Daniël is Damaris de Jong en Yfonne de Graaf. Wij hebben een grote passie voor kinderen met een verstandelijke beperking, gedragsproblematiek of een lichamelijke beperking/ziekte en (jong) volwassenen met een beperking. We bieden een warme en gezellige plek waarin het kind en de volwassene centraal staat. Een plek om te spelen, te werken en te leren!

Maatwerk

Maatwerk staat bij ons voorop, alle zorg wordt zoveel mogelijk onder één dak geboden. We bieden ondersteunende activiteiten zoals sociale vaardigheidstraining in samenwerking met andere professionals.


Ik vind het een liefdevolle en warme plek waar de kinderen waardevol zijn en zo wordt er ook met ze omgegaan

Berber Beiboer - Moeder

Een plek waar je je thuis voelt

Yfonne en Damaris hebben Driezorg Daniël opgezet vanuit idealistisch oogpunt. Yfonne heeft jaren gewerkt als leerkracht in het speciaal onderwijs en Damaris is verpleegkundig opgeleid, heeft jaren gewerkt bij verschillende kinderthuiszorg organisaties en is zorgondernemer bij Driestroomhuis de Bosk.

Samen vinden zij het een uitdaging om een fijne en leerzame plek te creëren, waar de mogelijkheden en talenten van de cliënt tot ontplooiing kunnen komen. Driezorg Daniël beschikt over 2 locaties, een in Harkema en een in Haulerwijk. Driezorg Daniël is een plek om te spelen, te leren en te werken, maar bovenal een plek waar we het gezellig hebben met elkaar!

Vul het contactformulier in