Over Driezorg Daniël

Driezorg Daniël bestaat uit Yfonne de Graaf – Huizenga en Damaris de Jong – de Graaf.

Yfonne

Yfonne heeft jaren gewerkt als leerkracht in het speciaal onderwijs en heeft een ruime ervaring op gedaan in het begeleiden van kinderen met een beperking, gedragsstoornis en kinderen met een spraaktaalstoornis.

Damaris

Damaris is verpleegkundig opgeleid, heeft jaren gewerkt bij verschillende kinderthuiszorg organisaties en is tevens zorgondernemer bij Driestroomhuis de Bosk.

Samen vinden wij het een uitdaging om een fijne en leerzame plek te creëren,waar de mogelijkheden en talenten van ieder individu tot ontplooiing kunnen komen.

Driezorg Daniël

Driezorg Daniël is een plek om te spelen, te leren en te werken, maar bovenal een plek waar we het gezellig hebben met elkaar!