Onze werkwijze

Driezorg Daniël staat voor kleinschaligheid, veiligheid, structuur en kwaliteit

Driezorg Daniël is een kleinschalige organisatie waarbij persoonlijk contact voorop staat. Als zorgondernemers staan we zelf op de werkvloer, waardoor er altijd dezelfde vaste gezichten aanwezig zijn. We worden bijgestaan door aanvullend personeel.

Ik vind het een liefdevolle en warme plek waar de kinderen waardevol zijn en zo wordt er ook met ze omgegaan

Berber Beiboer - Moeder

Ontwikkelen in een veilige omgeving

Ieder mens heeft er recht op om zich te ontwikkelen in een veilige omgeving. Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom vinden we het belangrijk dat de zorg plaatsvindt in een veilige, gestructureerde en warme omgeving waarin iedereen mag mee doen, ondanks en dankzij zijn beperking!

Onze visie steunt op 4, voor ons, belangrijke fundamenten. Deze fundamenten zijn onze christelijke grondslag, professioneel handelen, kwaliteit en de omgeving. We handelen vanuit ons christelijk geloof. Dit uit zich in de praktijk door het benadrukken van de uniciteit van de mens, de gelijkwaardigheid en het respect voor elkaar.

Om de kwaliteit te waarborgen, is professioneel handelen van groot belang. Iedere cliënt heeft een individueel behandelplan, onder verantwoordelijkheid van de gedragswetenschapper. We werken volgens de richtlijnen van Driestroom. Zij voeren ieder jaar een inspectie uit om de kwaliteit te toetsen.