Zelfredzaamheid vergroten

Driestroomhuis De Bosk heeft een samenwerkingsovereenkomst met reBUILD Coaching. reBUILD is een jonge dynamische en professionele zorgonderneming voor personen die, vanwege een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek, een indicatie hebben en gebaat zijn bij professionele begeleiding. Wij willen mensen vooruit helpen en in staat stellen om actief te kunnen deelnemen aan de samenleving.

Zelfstandig leven

Wij willen de zelfredzaamheid van onze cliënten vergroten en dragen op die wijze bij aan de kwaliteit van het leven. Driestroomhuis De Bosk heeft een WMO raamovereenkomst afgesloten met diverse gemeenten voor het leveren van Zelfstandig Leven maatwerkvoorziening in de complexiteit licht, midden en zwaar.

Zorgonderneming Driestroomhuis de Bosk wil er vanuit een maatschappelijke betrokkenheid aan bijdragen dat mensen met een verstandelijke beperking, psychosociale of psychiatrische problemen mogelijkheden aangereikt krijgen om het beste uit zichzelf te kunnen halen.Individuele begeleiding wordt geboden aan cliënten die een eigen woonplek (zelfstandig of bij ouders/familie) hebben, maar hulpvragen hebben op het gebied van zorg, wonen, leren, dagbesteding en/of welzijn.

Wij bieden passende hulpverlening gericht op de wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt. Daarnaast is er aandacht voor het zelfherstellende vermogen van de cliënt. Capaciteiten van de cliënt worden gebruikt om de kwaliteit van leven te bevorderen. Voor iedere cliënt zal ontdekt moeten worden wat de hoogst haalbare vorm is van een kwalitatief goed leven.

Participeren is een van de speerpunten van deze hulpverleningsvorm. Samen met de cliënt wordt er gekeken hoe en waar mogelijkheden liggen. De cliënt participeert als volwaardig partner in het hulpverleningstraject wat geboden wordt. De cliënt en de hulpverlener delen de regie in het hulpverleningstraject.

Wij vinden het belangrijk dat we luisteren naar wat cliënten en belangenbehartigers van onze ondersteuning vinden.

Onze werkwijze

Door zelfstandigheid van onze zorgondernemers en gezinscoaches, kleinschaligheid en continuïteit van hulpverleners kunnen wij kwaliteit waarmaken. Hoe zelfstandiger en kleiner de organisatie, hoe concreter, persoonlijker en dus beter de zorg. Niet alleen verbetert daardoor de kwaliteit van leven van onze cliënten, ook wordt het werk prettiger en de zorg goedkoper. Als maatschappij moeten wij het zorgaanbod afstemmen op de zorgvrager, in plaats van te verlangen dat de zorgvrager past in het aanbod, het systeem. Het gaat om het verbeteren van de kwaliteit van leven van de zorgvrager.

Aanmeldformulier

Voor beschikbaarheid en andere vragen mail:

Henk@driestroomhuisdebosk.nl

U kunt ook onderstaand formulier invullen, we nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.


  Aanmeldformulier Individuele begeleiding

  Uw naam

  Uw emailadres

  Uw telefoonnummer

  Extra informatie

  Voer de code in het veld er onder in
  captcha