Trainingslokatie Intensieve Woonbegeleiding

Wat als mijn kind 18 jaar wordt?

Als gezinshuisouders wordt ons regelmatig de vraag gesteld ‘wat als onze kinderen 18 jaar worden, hoe moet dat dan als ze geacht worden zelfstandig te zijn’? Zeker voor kinderen met een LVB indicatie is het niet eenvoudig vanaf 18 jaar die stap naar zelfstandigheid te maken. Vaak zijn zij nog lang niet toe aan de stap naar begeleid of zelfstandig wonen.

Traject naar volwassenheid

Voor ons is een logische stap in het traject naar volwassenheid dan ook een trainingslocatie met intensieve woonbegeleiding. Deze woonvorm is de stap tussen de bescherming van het gezin en het (begeleid)zelfstandig wonen. De woonvorm biedt de dagelijkse intensieve begeleiding in zelfstandigheid. Een woonvorm met de nadruk op zelfstandigheid, maar onder direct toezicht van de begeleider. Het motto is ‘Zelfstandig maar niet alleen’.