Werkwijze Trainingshuis Wonen Driestroomhuis De Bosk

Wij bieden hulpverlening passend bij de cliënt. Belangrijk punt in de hulpverlening is dat de jongeren en jongvolwassenen regie hebben over hun hulpverleningstraject. Hierdoor kan elke cliënt zich ontwikkelen in zijn/haar eigen tempo met doelen gericht op de hulpvraag die er ligt. Doordat de hulpverlening in een kleine setting is, is er veel aandacht voor de cliënt. Binnen Driestroomhuis De Bosk Trainingshuis is het belangrijk dat jongeren en jongvolwassenen zich thuis voelen.

Huiselijkheid is wat we nastreven

Het huis moet voor de jongeren en jongvolwassenen een fijne woonplek zijn. Belangrijke onderdelen in het huis zijn saamhorigheid, geborgenheid en structuur. Iedereen heeft recht om in een dergelijke omgeving op te groeien, zich te kunnen ontplooien en daarmee als volwassene de maatschappij in te kunnen gaan. Ongeacht zijn of haar beperking. Het motto van ons huis is dan ook ‘Onderweg van verblijf naar zelfstandigheid’.

Uiteindelijk zullen jongeren en jongvolwassenen de logische volgende stap kunnen maken naar (begeleid) zelfstandig wonen. Vanwege het belang wat we hechten aan continuïteit en voorspelbaarheid worden jongeren en jongvolwassenen na het verblijf in Driestroomhuis De Bosk Trainingshuis, ook door ons ambulant begeleid.