Wat zijn de kosten van Driestroomhuis De Bosk Intensieve Woonbegeleiding?

Driestroomhuis de Bosk Beschermd Wonen koppelt de zorgkosten los van de woonlasten. De zorg component wordt gerealiseerd vanuit de indicatie van de bewoner.

Afhankelijk van de indicatie worden de kosten van beschermd wonen Intensieve Woonbegeleiding vergoed vanuit de indicatie (ZIN) of vanuit de uitkering die de jongere reeds heeft.