Wat kan ik leren?

We verwachten van iedere bewoner dat deze bij aanvang beschikt over minimale vaardigheden. Elke bewoner krijgt zijn eigen behandelplan en leerdoelen, dit onder toezicht van de behandel coördinator. Bij het behalen van zijn leerdoelen stroomt de bewoner door naar de woonvorm ‘Begeleid Wonen’.

Leerdoelen voor de bewoner zijn onder andere :

  • Dagritme bepalen en nakomen
  • Sociaal netwerk opzetten en onderhouden
  • Persoonlijke verzorging